Új csapadékvíz-elvezető rendszer épült ki Újiregen

380 millió forintos TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) forrásnak köszönhetően valósult meg a csapadékvíz rendezés Újireg község teljes belterületén. A kivitelezés 2023. március elején indult és novemberben be is fejeződött.

A település vízkár veszélyeztetettségének csökkentése érdekében újult meg a vízelvezető hálózat. Az árokrendszer és műtárgyak kiépítése hozzájárul a csapadék biztonságos elvezetéséhez, és a víz okozta károk megelőzéséhez.

A beruházás lényegében minden utcát érint: egyes szakaszokon teljes, máshol részleges mederburkolás történt; van, ahol csupán profilozásra, s van, ahol új árkok kialakítására került sor. Az indokolt helyeken hordalékfogókat építettek be, és kapubejárókat is kialakítottak.

Az építési beruházás mellett lakossági tájékoztató fórumokkal és növényültetési akcióval zajlott szemléletformálási tevékenység a projekt keretében. Szintén szemléletformáló célú volt az a tájékoztató anyag, amelyet a település valamennyi lakójához eljuttatott az önkormányzat – ebben a vízmegtartás, -gyűjtés, -hasznosítás, komposztálás és magaságyás készítés témájában található sok hasznos információ.

'Fel a tetejéhez' gomb