Vöröskereszt és Vörösfélhold Világnap 2022: Higgy a kedvesség erejében

inden évben május 8-án, Vöröskereszt mozgalmat megalapító Henry Dunant születésnapján, a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom büszkén köszönti önkéntesek millióinak és számtalan más személynek az elkötelezettségét, együttérzését, bátorságát, amellyel segítséget, gondoskodást és életmentő szolgáltatásokat nyújtanak a közösségükben élő embereknek.

Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes Tevékenységért: Barteczka Mária Zsófia

Magyar Vöröskereszt Szedresi Alapszervezet Vezetőségi tag / területi küldött. Barteczka Mária Zsófia már gyermekkora óta aktívan részt vesz a Magyar Vöröskereszt Szedresi Alapszervezetének életében. Gyermekként részt vett az elsősegélynyújtás népszerűsítésében, a versenyekre való felkészülésben. Középiskolás kora óta segít adminisztrációs feladatokban, adományok szállításában.

Év Önkéntese Elismerő Oklevél: Serfel Anett

Magyar Vöröskereszt Nagyvejkei alapszervezetének elnöke. Serfel Anett lakóhelyén több alkalommal szervezett ruhagyűjtést és az így kapott adományokat be is szállította a bonyhádi irodába. Segített a tavaszi élelmiszerdobozok és más központilag kapott adomány kiosztásában is. A Covid-19 elleni védekezés során szájmaszkot osztott a lakosságnak. Alapszervezeti elnökként önkénteseket is toborzott szervezetünk munkájához. Segített a karácsonyi adománygyűjtésben, a csomagok elkészítésében és kiosztásában.

Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés  „BRONZ” fokozat: Baloghné Keresztes Judit

Tagsága előtt is önkéntesként tevékenykedett a Magyar Vöröskereszt Bonyhádi Városi Szervezeténél. Vöröskeresztesként szervez ruhaosztást Györében, részt vesz a központi adományok szétosztásában is. Rendszeres résztvevője a karácsonyi gyűjtéseknek. Györében rendszeresen vállalja a véradók toborzását.

Nagyné Bencze Éva

Magyar Vöröskereszt Tengelici Alapszervezet Elnöke. 2014 óta segítője az előző alapszervezeti elnöknek, közreműködik a véradások szervezésében. Rendszeresen támogatja a rászorulókat csomagokkal, segít a központi adományok szállításában és szétosztásában. Folyamatosan toborozza az alapszervezeti tagokat, szervezi a tagok segítő tevékenységét.

Tóth Lászlóné

Magyar Vöröskereszt Paks-Szekszárd-Bonyhád Területi Szervezete (Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezet) Megyei küldött, a Bonyhádi Kórház alapszervezetének elnöke. 2016- tól aktív önkéntes, 2017-ben az Év  Önkéntese elismerő címmel ismerték el tevékenységét. Azóta is részt vesz családi napokon, egészségnevelő programokon.  Folyamatosan segíti Bonyhád és környéke véradásszervezését, adománygyűjtését és az adományok kiosztását a kis településekre. Aktív résztvevője volt a Teveli Általános Iskolában szervezett Hősképző programnak.

Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés „Ezüst” fokozat: Mészáros Józsefné

Mészáros Józsefné hosszú évek óta a Dunaföldvár alapszervezet aktív területi önkéntese. Rendszeres véradóként érezte meg a társadalmi felelősségvállalás e formájának jelentőségét. Véradó mozgalom iránti elhivatottsága és a Vöröskereszt iránti hűsége nélkülözhetetlen a szervezet számára. Tevékenysége a véradásokon való részvétel, közreműködésen kívül a szociális munkához is kötődik. A rászoruló családoknak, nyugdíjasoknak és a gyerekeknek karácsonykor számos esetben oszt élelmiszert és mikulás csomagot. A Vöröskeresztes nyári gyermektábor szervezésében és lebonyolításában évek óta rendszeresen segít.

Kosarasné Novotni Ildikó

Megyei Vezetőségi tag. Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének Tolnai Alapszervezetének meghatározó személyisége. Rendszeresen ruhaosztást szervez. Szociális, kulturális programok szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vesz.  Tagság létszámát folyamatosan növeli.  A karácsonyi gyűjtésben évek óta részt vesz, csomagok készítésében, kiosztásában is rendszeresen feladatot  vállal. Véradások lebonyolításában is tevékenykedik.

Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés  „ARANY” fokozat: Kissné Hóner Magdolna

Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének Megyei Vezetőségi tagja / Országos küldött / Országos Vezetőségi tag. Hosszú évek óta a városi és a megyei vezetőség tagja. Elkötelezett a Vöröskereszt eszméi, alapelvei iránt, aktívan segíti a szervezet munkáját napi operatív szinten is. Egyetemi végzettséggel rendelkezik. Jelenleg pedagógusként a decsi általános iskolában és népművelőként Sióagárdon dolgozik. Kiemelt támogatója az ifjúsági munkának, egészségnevelésnek.

Dr. Hegedűs Imre

Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének Megyei vezetőségi tagja, Megyei Alelnök. Hegedűs Imre az előző két ciklusban a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei szervezetének megyei elnökeként, előtte alelnökeként tevékenykedett. A Magyar Vöröskereszt Tamási-Dombóvár területi illetve megyei vezetőségének is tagja. Vállalkozó orvos, munkájából adódóan kitekintése van nemcsak a városi, hanem megyei tevékenységekre, feladatokra is. Az 2008-2016 között az Országos vezetőségben képviselte Tolna megyét.

Elsősegélynyújtás Népszerűsítéséért Emlékérem: Heidt JánosHeidt János

Az Országos Mentőszolgálat aktív dolgozója. Több mint 10 éve Önkéntesként részt vesz a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete által szervezett elsősegélynyújtó programok lebonyolításában, szervezésében Szívügyének tekinti a komplex újraélesztés, az elsősegélynyújtás népszerűsítését. A felmenőrendszerű városi és megyei elsősegélynyújtó versenyek előkészítésében és lebonyolításában is évek óta aktív szereplő.  Több alkalommal tartott ingyenesen előadást, tanfolyamot a MVK Szekszárdi Nyugdíjas alapszervezetének is. A Magyar Vöröskereszt Hősképző programjának is elkötelezett résztvevője. Rendszeres résztvevője a falunapokon és a Rendőrségi Családi nap bemutatóinak.

'Fel a tetejéhez' gomb