Vasárnapi viharkárok utáni adminisztratív teendők

A hétvégi viharok okozta mezőgazdasági károk elsősorban a fóliás zöldségtermesztést érintették. Az Agrárminisztérium megkezdte annak vizsgálatát, hogy költségvetési átcsoportosítás révén milyen módon lehetne rendkívüli, közvetlen támogatási lehetőséget biztosítani a kárt szenvedett gazdálkodóknak.
Az Agrárminisztérium a hétvégi viharok okozta mezőgazdasági károk pontos helyzet értékeléséhez felkérte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, hogy a falugazdászok közreműködésével mérje fel az elsődleges mezőgazdasági termék előállítását közvetlenül szolgáló termelőeszközökben keletkezett károkat.
Ennek megfelelően kérjük a gazdatársakat, hogy káraikat minél hamarabb jelezzék a falugazdászoknak, hogy a tényleges károk felmérése elkezdődhessen.

A növénykultúrákban – ide értve a pl. fólia alatti növénykultúrákat is – történt károk ellentételezésére a kárenyhítési alap jelent segítséget. Ebben az esetben 15 napja van a termelőnek a MÁK erre szolgáló elektronikus felületén bejelentést tenni, melyhez ha szükséges a falugazdászok is tudnak segítséget nyújtani.
A termelőeszközökben (például fóliasátorban) keletkezett károkat a tavaly elindított mezőgazdasági krízisbiztosításban van lehetőség kezelni.

A krízisbiztosítási rendszer egyedülálló, új és innovatív eleme a kockázatkezelési rendszernek. Ennek révén – az eddigi, kizárólag természeti káresemények okozta károk kompenzálása mellett – a termelőt önhibáján kívüli bármely okból bekövetkezett jelentősebb jövedelemcsökkenés esetében is jogosulttá teszi kompenzációra.
A krízisbiztosítási rendszerbe még nem késő bejelentkezni, idén február 1. és február 28 között tehetik meg azt a termelők.

A csatlakozással – a 3 éves tagság mellett – hozzájárulás-fizetési kötelezettség keletkezik, amelynek díja méltányos. E hozzájárulás megfizetése, valamint a referenciajövedelemhez viszonyított, 30%-ot meghaladó tárgyévi jövedelemcsökkenés alapozza meg a támogatásra, azaz a kompenzációra való jogosultságot. A kompenzáció mértéke az elszenvedett jövedelemcsökkenés 69,9%-a. Azáltal, hogy a rendszer a jövedelemkiesést kompenzálja, csökkenti a gazdálkodás ciklikusságából adódó jövedelemingadozást, ezzel is biztosítva a gazdálkodók számára a kiszámíthatóságot.

 

'Fel a tetejéhez' gomb