Személyi változások a Pécsi Egyházmegyében

A Pécsi Egyházmegye lelkipásztori ellátásának biztosítására Felföldi László megyéspüspök úr szeptember 21-ével – az érintett személyekkel való előzetes egyeztetést követően – személyi változásokat rendelte el, mely több esetben érinti a Tolna megyei közösségeket is.

 • Dr. Takács Gábor kanonok urat felmentette a Bólyi Plébánia vezetése alól és betegszabadságra engedte.
 • Kutas Attila paksi plébános urat felmentve a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi megbízatása alól Bólyba helyezte át plébánosnak.
 • Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános urat Paksra helyezte át plébánosnak, valamint megbízta a helyi katolikus intézmények püspöki biztosi szolgálatával.
 • Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök urat felmentve pasztorális püspöki helynöki, templomigazgatói és kórházlelkészi szolgálata alól plébánosnak nevezte ki a Bátaszéki Plébániára.
 • Bukovics István hőgyészi plébános urat Olaszra helyezte át plébánosnak.
 • Molnár Péter olaszi plébániai kormányzó urat felmentve eddigi megbízatásából plébánosnak nevezte ki a Zombai Plébániára.
 • Serban Valentin zombai plébános urat áthelyezte a Hőgyészi Plébániára.
 • Battonyai János mágocsi, Kovács Ferenc vásárosdombói, Lovász Zsolt iregszemcsei és Vida Zsolt szászvári plébániai kormányzó urakat eddigi állomáshelyükön plébánosnak nevezte ki.
 • Lábár Tamás paksi káplán urat Szekszárdra, Kárász Gábor szekszárdi káplán urat Máriagyűdre helyezte át ugyanazon minőségben.
 • Kovács József máriagyűdi káplán urat felmentve kápláni és siklósi iskolalelkészi szolgálata alól püspöki titkárnak nevezte ki az Egyházmegyei Hivatalba. Egyúttal megbízta az ifjúsági referensi és a Szent Mór Iskolaközpontban iskolalelkészi feladatok ellátásával.
 • Berecz Tibor káplán urat – más megbízatásainak érintetlenül hagyásával – felmentette az ifjúsági referensi feladat ellátása alól.

forrás: pecsiegyhazmegye.hu

'Fel a tetejéhez' gomb