Posted on: 2020-05-07 Posted by: Pixel Tv Comments: 0
Megosztási lehetőségek:

A Szekszárdi Törvényszék mint elsőfokú bíróság a 2020. április hó 23. napján – tárgyalás előkészítése során – hozott végzésével az ügydöntő határozatának kihirdetéséig fenntartotta annak a harmincöt éves simontornyai férfinek a letartóztatását, aki nézeteltérésükből kifolyólag egy 21 cm pengehosszúságú konyhakéssel hátba szúrta a házába fogadott sértettet, akinek a bántalmazást követően 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. A Tolna Megyei Főügyészség a terhelt ellen – tekintettel a szúrás jellegére, elhelyezkedésére, illetve az elkövetés eszközére – életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.

A törvényszék határozatában kifejtette, hogy a terhelt vonatkozásában számolni kell a bűnismétlés valós kockázatával, amely feltevést arra alapította, hogy a büntetett előéletű vádlott a vád tárgyává tett cselekményét más, szintén személy elleni erőszakos cselekmények miatt indult büntetőeljárások hatálya, valamint többek között testi sértés bűntette miatt kiszabott, de végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Ezekből a bíróság arra következtetett, hogy sem korábbi elítélései, sem az újonnan indult büntetőeljárások nem tartották vissza attól a vádlottat, hogy további erőszakos bűncselekményeket kövessen el.

A törvényszék az ügyész által indítványozott, a bizonyítás eredményességének veszélyeztetésében megnyilvánuló különös letartóztatási okot is megállapíthatónak találta, figyelemmel arra, hogy a cselekmény erőszakos jellege, a sértett, illetve a tanúk azonos lakókörnyezete, ismerősi viszonya alapján számolni kell a tanúk megfélemlítésének, jogellenes befolyásolásának kockázatával.

A törvényszék a fentiek alapján arra az álláspontra jutott, hogy a legszigorúbb szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedés alkalmazása a vádlott tekintetében továbbra is indokolt és elkerülhetetlen, az eljárás céljai enyhébb korlátozással járó kényszerintézkedéssel változatlanul nem védhetők.

A bíróság végzése nem jogerős, ellene a vádlott, a védő fellebbezést nyújthat be, ugyanakkor a jogorvoslati nyilatkozattól függetlenül a határozat előzetesen végrehajtható. Az ügyészség a végzést tudomásul vette.