Megosztási lehetőségek:

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP

  Név:

  Lakcím:

  Email cím:

  Születés időpontja:

  Telefonszám:

  Kép csatolása:

   

  Hivatalos Részvételi Szabályzat

     A Játék nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és a Játék lebonyolításában résztvevő Lebonyolítónak és nem a Facebooknak, mobil- vagy internetszolgáltatójuknak adják meg. A Játékosok adatközlése önkéntes, az adatvédelmi tájékoztatást jelen Játékszabályzat III. pontja tartalmazza

     A nyílt pályázaton bárki, életkortól, lakóhelytől függetlenül részt vehet. A pályázóknak nevezési díjat nem kell fizetni. A nevezési adatlap kitöltése és beküldése kötelező a pályázat elfogadásához!

     A pályázaton részt vevő a honlapon történő regisztrációval feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat rendezője a beküldött képekkel kapcsolatban, valamennyi szerzői jogi jogosítványát, külön díjazás nélkül gyakorolhassa.

     A regisztráció azt igazolja, és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő elfogadja a kiírás feltételeit, a beküldött felvételek a pályázó saját felvételei, ezért korlátozás nélkül, szabadon rendelkezik azok valamennyi szerzői jogi feltételével.

     A szervező tiszteletben tartja a szerzői jogokat és kér minden Játékost, hogy játék tisztasága érdekében ne éljen vissza mások képeivel. Az Alkalmazásba feltölteni, ill. a nyereményjátékban részt venni csak saját fényképpel lehet. Azt a Játékost, aki más szerző szerzői jogát megsérti, a Szervezők kizárják a játékból.

     A feltöltött fotókra bárki szavazhat!

     A pályázó, a regisztrációval elismeri, hogy a fenti nyilatkozataival ellentétes helyzet esetén, bármely személyiségi és szerzői jogi jogsértésért helytáll, azzal kapcsolatos eljárási kötelmeket és anyagi felelősséget kizárólagosan viseli.

     Egy pályázó maximum 10 db fényképet tölthet fel.

     A Szekszárd Velem játék népszerűsítése érdekében a beküldött képeket digitális vagy nyomdai katalógusban, illetve sajtóban való megjelenése esetén a kiírók szerzői jogdíj fizetése nélkül felhasználhatják!

  A szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel és indokolás nélkül törölni az olyan képeket:

  • amelyekkel szemben felmerült a gyanú, hogy szerzői joga nem tisztázott, szerzői jogot sértenek, vagy a Játékos nem rendelkezik a kép feltöltéséhez szükséges, megfelelő mértékű jogosultsággal;
  • amelyek közerkölcsöt, személyiségi jogot, jó ízlést vagy jó erkölcsötsértenek;
  • amelyek bármilyen módon jogellenesek;

     A nyeremények átvétele után az azokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért illetve a tárgynyeremények minőségéért a Szervező felelősséget nem vállal.

     A nyeremények pénzre nem válthatóak.

     A Szervező fenntartja a jogot arra is, hogy a nyereményjátékot törölje vagy felfüggessze, bármely nevezés elbírálását, vagy az odaítélt díj kiadását megtagadja, ha a nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

     A Szervező, mint a játék meghirdetője minden tőle telhetőt megtesz a határidők betartása érdekében. Előre nem látható, illetve rajta kívül álló okból bekövetkező késedelem azonban előfordulhat, az ezzel kapcsolatos felelősségét azonban ezennel kizárjuk.

     A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen kárért, veszteségért, kötelezettségért, sérülésért vagy csalódásért, amely valamely résztvevőt annak eredményeképpen ér(het), hogy a nyereményjátékon nem nyer, vagy amelyet a felajánlott és/vagy elfogadott nyeremény okoz(hat).

     A játékos által szolgáltatott személyes adatokat a szervező a nyeremény visszaigazolására, továbbá egyéb információk és hirdetések elküldésére használja fel. A résztvevők személyes adatait a szervező az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt feltételek szerint kezeli, melyhez e szabályzat elfogadásával járul hozzá a játékos.

  KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKET MIELŐTT RÉSZT VESZ JÁTÉKUNKBAN. A RÉSZVÉTELLEL ELFOGADJA A FENTIEKET ÉS MAGÁRA NÉZVE A TELJES TARTALMÁT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI