Posted on: 2020-03-17 Posted by: Pixel Tv Comments: 0
Megosztási lehetőségek:

1. Tisztelettel kérünk minden Szekszárdi Polgárt, hogy csak a legszükségesebb esetben – élelmiszer- gyógyszer vásárlás kapcsán – hagyják el otthonukat!

2. Valamennyi oktatási-nevelési intézmény, bölcsőde határozatlan időre bezárásra került Szekszárdon. A gyermekek étkeztetését – igény esetén – az önkormányzat biztosítja, a megszokott jelentkezési módok szerint.

3. Kérjük, hogy a Szekszárdi Polgármesteri Hivatalt csak sürgős ügyek esetén keressék fel, dolgozóink egy része távmunkában látja el tevékenységét. A hivatalt a megszokott telefonos elérhetőségeken (tel.: 06 74 504-100) hívhatják munkaidőben, továbbá ajánljuk a lakosság figyelmébe az elektronikus ügyintézés lehetőségét, amelyre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
menüpont alatt.

4. Kérjük a kézpénzfizetés mellőzését! Lehetőség van az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő rendezésére. Ehhez az Önkormányzati Hivatali Portál https://eonkormanyzat.gov.hu weboldalán az érintett önkormányzat kiválasztását követően a
bal oldali menüsorban található „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüre kell kattintani, és követni az utasításokat.

5. A Szociális Központ által üzemeltett idősek otthonában látogatási tilalom lépett életbe, élelmiszert, illetve egyéb tárgyi eszközöket tilos bevinni, az ellátást azonban a megszokott módon biztosítja az intézmény vezetősége.

6. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Közösségi Pszichiátriai Ellátás tekintetében irányított ügyfélfogadást tartunk a Vörösmarty utca 5. szám alatti telephelyen. Csak kizárólag krízis esetén fogadja az Intézmény az ügyfeleket, akik 4 főnél többen ekkor sem tartózkodhatnak az épületben. Az ügyfelek a szokásos e-mail, facebook és telefonos elérhetőségeken tudják tartani a kapcsolatot a szociális munkásokkal,  családsegítőkkel, esetmenedzserekkel. (HSZK Családsegítő és Gyermekjóléti Központ tel.: 74 511-482, e-mail: szdgyjk@gmail.com, HSZK Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tel.: 74 511-474
e-mail: szolgalat@humanszekszard.hu)

7. A Családok Átmeneti Otthona tekintetében a szolgáltatás a megszokott rendben működik. 2020. március 11. naptól az intézményvezető látogatási tilalmat rendelt el, határozatlan ideig. A lakókat folyamatosan tájékoztatják a kialakult helyzetről, a kapcsolódó előírásokról, különös tekintettel a higiénés intézkedésekre és azok betartására. (HSZK Családok Átmeneti Otthona tel.: 74 414-334, e-mail: csao@humanszekszard.hu)

8. A Hajléktalansegítő Szolgálat tekintetében, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása, az Éjjeli Menedékhely, a Nappali Melegedő, a Népkonyha a szokásos rendben működik. Az Utcai Szociális Szolgáltatás pedig csökkentett kijárással működik. Ezen szakmai egységben is
folyamatos tájékoztatást kapnak az ügyfelek a higiénés intézkedésekre és azok betartására vonatkozóan. (HSZK Hajléktalansegítő Szolgálat tel.: 74 511-392, e-mail: hsszd@gmail.com)

9. A Szekszárdi Piac március 18-tól határozatlan időre zárva tart. A Szekszárdi Vásár március 22-én elmarad.

10. Az Alisca Terra Nkft. és a Vertikál Zrt. közleménye szerint, a személyes ügyfélszolgálatuk 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és elektronikus úton. (További információ: www.aliscaterra.hu)

11. Az ERÖV Viziközmű Zrt. közleménye szerint, a személyes ügyfélszolgálatuk 2020. március 16. napjától visszavonásig zárva tart. Ez idő alatt is fogadnak megkereséseket telefonon, valamint postai és elektronikus úton. (További információ: www.erovzrt.hu)

12. A Babits Mihály Kulturális Központ által szerevezett események, programok március 31-ig elmaradnak.

13. Bezárt: a Szekszárdi Sportcsarnok, a Családbarát Strand- és Élményfürdő,- a létesítmény szaunája, valamint az ideiglenes fedett uszoda.

14. Bezárt: a Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és valamennyi intézménye.

15. Az önkormányzat azzal a kéréssel fordul az élelmiszerforgalmazó vállalkozások felé, hogy fontolják meg – futárszolgálattal, vagy egyéb módon – a vásárolt árucikkek kiszállításának lehetőségét.

16. Az önkormányzat egyeztet a Volánbusz Zrt.-vel, kezdeményezte a buszjáratok ritkítását, a nyári – tanítási szünet szerinti – menetrend alkalmazását. Javasoljuk a járatokon kívüli – elővételes – jegyvásárlás rendszerének kialakítását, valamint a fel- és leszállásnál a hátsó ajtókat használni, valamint a buszvezetővel történő kapcsolatteremtést mellőzni. Kiemelten kérte az önkormányzat a buszok folyamatos
fertőtlenítését.

17. A szekszárdi éttermek többsége ideiglenes időre csupán kiszállítással látja el vendégeit. A szórakozóhelyek, fitnesztermek üzemeltetőit arra kéri az önkormányzat, hogy – a vírus terjedésének csökkentése érdekében – fontolják meg a nyitvatartási idő korlátozását vagy a teljes bezárás lehetőségét.

18. Szekszárdon a postai szolgáltatást az intézmény tájékoztatása alapján módosítják, így az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél veheti igénybe a szolgáltatást, ahány kiszolgáló pult működik, a többi várakozót kérik, hogy a bejárat előtt várakozzon, egymástól javasoltan kb. 1 méterre. A küldemények kézbesítése, valamint a postai kifizetések, például a nyugdíj és a családtámogatások, kézbesítése folyamatos.

19. Szekszárdon a Közterület-felügyelet a rendőrséggel közösen figyelemmel kíséri a közterületi csoportosulásokat, és szükség esetén távozásra kéri fel a jelenlévőket.

20. Javasoljuk továbbra is a rendszeres kézmosást, valamint a szokásos üdvözlési formák kerülését. A zárt térben való tömeges tartózkodás mellőzését.

21. Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a közterületi dohányzást igyekezzenek mellőzni, illetve a cigaretta csikkeket zárt szeméttárolókba dobják. Mindezen felül ügyeljünk fokozottan a szemetesek zárva tartására, mivel guberálás esetén fertőző anyagok – pl.: használt zsebkendő – kerülhet a közterületre.

22. Az önkormányzat fokozottan kéri az időseket, illetve minden veszélyeztetett csoportba tartozó (meglévő alapbetegséggel küzdő, mint cukorbetegség, magas vérnyomás, szívés érrendszeri megbetegedések, autoimmun betegség, daganatos megbetegedés) polgárt, hogy az egészsége megőrzése érdekében kerülje a közösségben való tartózkodást (bevásárlás, orvoslátogatás, rendezvényeken való részvétel, utazás), vagy a lehető legrövidebb időre szorítani. Amennyiben lehetősége van rá, kérje meg kevésbé veszélyeztetett rokonait, ismerőseit, szomszédait a szükséges tevékenységek elvégzésére. Úgy, mint gyógyszer kiváltása, vagy bevásárlás.

23. A veszélyhelyzet elrendelését követően, bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. A gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy részére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját személyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazolja.

24. Javasoljuk a kisgyermekes szülőknek, hogy csoportos formában kerüljék a közösségi játszó- és egyéb tereket.

25. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján számos, az új koronavírus megbetegedés megelőzésével kapcsolatos szakmai segédletet talál (www.nnk.gov.hu), továbbá hasznos tájékoztató anyagok érhetők el a koronavirus.gov.hu internetes oldalon. Információs vonalak: 06 80 277-455, vagy 06 80 277-456.

Szekszárd, 2020. március 17.
Ács Rezső
polgármester

Szekszárd MJV Önkormányzata