ÚJRA! ALKOTÓ ENERGIA VERSENYSZABÁLYZAT

FORGATÁS

A forgatás időszaka: 2023. október 26 – november 22. között.
A kiírásban megadott időszakban kell leforgatni és elkészíteni, egy maximum 5 perces, kreatív rövidfilmet.
A film forgatásánál videó kamera, mobiltelefon, tábla PC vagy kameraként működő fényképezőgép egyaránt használható.
Felvételek kizárólag a játék ideje alatt készülhetnek, az előforgatást a versenyszabályzat tiltja!
A beküldött kisfilmben csak jogtiszta zenék és 2023. október 26. után felvett, a stáb által készített jogtiszta, eredeti, videó felvételek szerepelhetnek.

A versenyfilmben stock fotók, videók nem használhatók!

A filmek időtartama maximálisan 5 perc lehet, az ezt meghaladó hosszúságú alkotásokat a Szervezők kizárhatják.

A VERSENYMŰVÖN FELTÜNTETENDŐ
– mű címe
– producer (versenyző) a stáb vezetője
– rendező
– operatőr
– vágó
– szereplők

A stáblista és cím megjelenítése nem a tartozik a versenyfilm időtartamába.
A megjelenítés a film végén elhelyezett stáblistán, „táblán” is történhet.

FONTOS

A beküldött filmekben elhangzó vélemények kizárólag a készítők felelősségét képezik és semmi esetben nem tekinthetőek a Szervezők álláspontjának.

Tartalmukkal kapcsolatban a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy diszkriminatív, gyűlöletkeltésre alkalmas vagy egyéb módon etikailag nem elfogadható tartalmú videókat kizárják a versenyből.

A verseny nem fogad be szélsőséges, közerkölcsöt sértő, vallási vagy politikai nézeteket tartalmazó, jogszabály ellenes vagy nem kívánt tartalommal bíró alkotásokat

A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli.

A Szervezők felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

A zsűri döntése nem fellebbezhető.

A nyertesek névsorát a verseny lezárulása után hozzuk nyilvánosságra.

A Szervezők a nyeremények változtatási jogát fenntartják.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy nem kereskedelmi célokra, on air televíziós műsorokban, az interneten és nyilvános bemutatókon, a programot népszerűsítő reklámanyagként, propaganda célokra felhasználják az elkészült filmeket.

A Versenyző, a film alkotója, előállítója, lemond arról, hogy a beküldött film, pályázat szerinti felhasználásával kapcsolatban bármilyen díjigényt érvényesítsen.

Korlátozottan cselekvőképes pályázó illetve 18 éven aluli kiskorú kijelenti, hogy a jelen pályázati feltételek elfogadásához törvényes képviselője hozzájárulásával rendelkezik, kérés esetén a hozzájárulást vagy beleegyezést bemutatja.

A Versenyző kijelenti, hogy ő a beküldött pályamű szerzője és szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Szervezők fenti jogait korlátozná.
A Versenyző kijelenti, hogy a mű közös jogkezelés hatálya alá tartozó művet nem tartalmaz.

Amennyiben a játékban résztvevő Versenyző nem jogtiszta képeket vagy zenét használ fel a filmben úgy annak minden szerzői jogi következményit a Versenyzőnek kell vállalnia.
A játékban résztvevőnek nyilatkoznia kell, hogy az elkészült film eredeti, és nem sért semmilyen szerzői jogi törvény.

A beküldött film termékmegjelenítést nem tartalmazhat!
A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy kitakarást vagy a versenyből való kizárást alkalmazzanak abban az esetben, ha a film jogellenesen termékmegjelenítést tartalmaz.

A Versenyző a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a filmet, és a megküldött személyes adatokat a Szervezők által működtetett weboldalakon, közösségi oldalakon a pályázattal kapcsolatban a Szervezők megjelentessék.

A játékban mindenki a saját felelősségére vesz részt, a bekövetkezett esetleges balesetért, kárért a Szervezőt semmiféle felelősség nem terheli.

A Szervezők a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartják.

'Fel a tetejéhez' gomb