Madéfalvától Moldván át Bukovináig

Beszámoló  a bukovinai székelyek körútjáról.

Első nap: Kora reggeli 5 órai indulással haladtunk Kecskeméten át a határ felé. Első programunk Nagyszalontán volt. Az Arany János évforduló kapcsán felújított Csonka–torony és Arany János Múzeum megtekintése után az Arany János szülőháza helyén levő emlékhelyet is megnéztük. Innen Nagyváradra mentünk és a város barokk egyházi központját, valamint a modern város sok szecessziós gyöngyszemét vettük számba egy jól szerkesztett sétával. Tovább haladtunk a Királyhágó felé, majd Marosvásárhely irányába. Nyárádtő településen szálltunk meg.

Második nap: Marosvásárhelyen sétáltunk és meglátogattuk a Kultúrpalotát is. A székelység peremén levő nagyváros értékeit, emlékeit csodáltuk. Folytattuk utunkat a Maros dombvidékéről a Küküllő dombjai felé, majd a székely Sóvidék egyik híres településén Korondon nézelődtünk. Farkaslakán Tamási Áron sírjánál emlékeztünk a nagy íróra. A Hargita gyönyörű szerpentinjei, fenyvesei juttattak el bennünket Csíkba. Madéfalván a székely történelem tragikus eseményére emlékeztünk. Csíkszeredában  szálltunk meg.

Harmadik nap: A Gyímesek vidéke hívogatott bennünket. Gyimesbükkön az ezer éves határnál a Rákóczi várat, az utolsó vasúti őrházat, a romtemplomot tekintettük meg. Folytattuk az utat Pusztina felé, ahol helybeli csángó programmal várak bennünket Nyisztor Ilona s tanítványai. Megkóstoltuk a csángó galuskát. Innen Bukovinába igyekeztünk és Gura Humorului településen töltöttük az éjszakát.

Negyedik nap:   Józseffalva, Istensegíts, Fogadjisten, és Radóc kisvárosa képezi a napi programot. Estére visszatértünk Gura Humoruluiba.

Ötödik nap: Andrásfalva és Hadikfalva a nap elejének programja, majd a gyönyörű Borgói-hágón tértünk vissza Erdélybe. Besztercén a valamikori szász város nevezetességei mentén sétáltunk.

Hatodik nap: A szép dombvidékről a Szamos völgye felé, majd az erdélyi Mezőség felé igyekeztünk. Válaszúton a Kallós Zoltán Alapítvány kincseit csodáltuk meg. Innen haladtunk a határ irányába. Útközben a felújított Bánffyhunyadi templomot tekintettük meg. Határ után Szekszárd volt az úti célunk.

A NEAO-KP-1-2022/4-000097 sz. pályázaton az egyesület 2 509325 Ft-ot nyert, mely segítségével végig járták őseik útját Madéfalvától Moldván át Bukovináig.

'Fel a tetejéhez' gomb