Posted on: 2020-06-09 Posted by: Pixel Tv Comments: 0
Megosztási lehetőségek:

A járványügyi korlátozások enyhítése a bíróságok működését is érinti. 2020. június 1-től a Szekszárdi Törvényszéken és az illetékességi területén működő járásbíróságokon újra igénybe vehető a személyes ügyintézés, így az ügyfélsegítő vagy panasznap, valamint a bírósági kezelőirodákon is megnyitott a személyes ügyfélfogadás. Mindezek azonban csak a járványügyi intézkedések betartása mellett vehetők igénybe.

A bíróságok épületeibe ügyfeleknek belépni és ott tartózkodni csak indokolt esetben szabad, így a kezelőirodai ügyintézés, az ügyfélsegítő igénybevétele, valamint az eljárási cselekményeken (tárgyalás, előkészítő ülés, nyilvános ülés, személyes meghallgatás) való részvétel céljából és annak időtartama alatt. Ezt követően az ügyfelek kötelesek a bírósági épületeket azonnal elhagyni.

A bíróság épületébe belépő ügyfeleknek szóban nyilatkozniuk kell a járványügyi érintettségükről, az épületben tartózkodás teljes időtartama alatt két méteres védőtávolságot kell tartani, továbbá a tárgyalótermek előterében, valamint a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges időtartamban lehet. A bent tartózkodás alatt saját tulajdonú, a szájat és az orrot eltakaró eszközt (maszkot, sálat, kendőt) kell viselni és a bíróságon kihelyezett kézfertőtlenítő szer használata kötelező, az ügyintézés során kesztyű viselése ajánlott.

A kezelő és tájékoztató irodák személyes jelenlétet igénylő szolgáltatásai csak korlátozott mértékben vehetők igénybe. Az ügyfélfogadásra kijelölt helységekben az ügyfelek kizárólag felvilágosításkérés, iratbeadás és iratbetekintés céljából tartózkodhatnak.  Az ügyintézés továbbra is elsősorban elektronikus úton, a tájékoztatáskérés pedig lehetőség szerint távközlési eszköz útján vagy elektronikus rendszeren keresztül javasolt. Az iratok beadása elsődlegesen postai úton vagy az épületek előtt kihelyezett gyűjtőládákban való elhelyezéssel történhet.

Az ügyfélsegítő napon vagy panasznapon elsődlegesen előzetesen telefonon vagy elektronikus úton bejelentkezett ügyfelek fogadhatók, az erre a célra kijelölt helyiségekben egyidejűleg csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány bírósági dolgozó az ügyfélsegítőben részt vesz.

A tárgyalásra, nyilvános ülésre és egyéb eljárási cselekményre érkező személyek a bíróság épületébe legfeljebb az eljárási cselekmény kezdő időpontja előtt 10 perccel léphetnek be, a tárgyalótermet a legrövidebb úton kell megközelíteniük, a tárgyalótermek előtt a folyosókon várakozni csak a feltétlenül szükséges időtartamban lehet. Az eljárási cselekményt követően a bíróság épületét azonnal el kell hagyni. A tárgyalás rendjére az eljáró bíró egyedi szabályokat állapíthat meg. A tárgyalóteremben tartózkodóknak egymástól két méter távolságban kell lenniük. A tanács elnöke szükség esetén meghatározhatja, hogy a tárgyalóteremben egyszerre hány fő tartózkodhat. A tárgyalóteremben a szájat és az orrot eltakaró eszköz használata – az eljárási cselekményt foganatosító bíró vagy igazságügyi alkalmazott rendelkezése szerint – kötelező, de további egyedi szabályok megállapítására is lehetőség van.

Ha felmerül annak a lehetősége, hogy az ügyfél vagy a környezetében élő személy koronavírussal megfertőződött, akkor a bíróság idézésére nem kell megjelenni, hanem a távolmaradást kimentő igazolási kérelmet kell előterjeszteni, előadva benne, hogy mi volt a megjelenés akadálya.

Mindezen szabályok betartását kéri a törvényszék minden személyesen megjelenő ügyféltől, az intézkedések megsértése az épületből kiutasítást vonhatja maga után.

Kiemeli a törvényszék, hogy ezen könnyítések nem a bíróságok újraindulását jelentik, csak a gördülékenyebb eljárást segítik elő, mivel a bíróságok a rendkívüli helyzet ideje alatt is működtek és működnek továbbra is, az ügyek az elmúlt hónapokban is intézésre kerültek. Célunk a minél gyorsabb és az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó ügyintézés biztosítása.