Fejlesztés alatt az Ipari park

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be  „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” elnevezéssel, a „Szekszárdi Ipari Park fejlesztésére”.  A projekt a támogatási döntés értelmében 2 108 773 182 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

Célja a térségi gazdasági környezet, valamint a foglalkoztatást növelő önkormányzati gazdaságfejlesztési projektek megvalósítása a megyei jogú városban.

A munkaterület átadásával több, mint kétmilliárd forint összegű beruházás kivitelezése indul meg a Szekszárdi Ipari Parkban, ahol a közműhálózat fejlesztése és kapacitásbővítés mellett raktárépületek újulnak meg és mintegy négyezer négyzetméterrel bővül a csarnokok alapterülete.

A korábbi raktárépületek helyén négy darab új termelőtevékenységre alkalmas csarnok épül meg, összesen 3.850 m² alapterülettel, a megmaradó további raktárépületek (6.300 m²) pedig felújításra, energetikai korszerűsítésre kerülnek, valamint a projekt keretében az Ipari Park infrastruktúráját, közműhálózatát érintő fejlesztések is megvalósulnak.

Az elektromos hálózat bővítésével a vállalkozások számára nagyobb kapacitás válik elérhetővé két új trafóállomásból (+3MW), illetve a területen áthúzódó 20kV-os légvezeték pár földkábeles kiváltásával több mint két hektár ipari terület válik tehermentessé a projekt megvalósítását követően. A beruházás egyik eleme a teljes belső úthálózat mentén kiépülő térvilágítási hálózat, melyhez egy 13 kamerából álló vagyonvédelmi rendszer is kapcsolódik. A balesetmentes közlekedés biztosítása érdekében az Ipari Parkban – ahol 27 vállalkozás mintegy 500 főt foglalkoztat – új járdaszakasz is épül a területen dolgozó munkavállalók által preferált gyalogos és kerékpáros forgalom elkülönítése céljából.

A tervek szerint a projekt céljai között szerepel, hogy már a területen működő vállalkozások számára korszerű infrastruktúrát biztosítson beruházásaik és jövőbeli fejlesztéseik megvalósításához, egyúttal vonzóvá tegye a területet a városba érkező új beruházások számára.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2022.

fotó: magyar logisztika

'Fel a tetejéhez' gomb