Posted on: 2020-06-04 Posted by: Pixel Tv Comments: 0
Megosztási lehetőségek:

Június 4-én  száz éve annak, hogy Magyarország sorsát megpecsételte a trianoni békediktátum.
„Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kéne feltennie magának, hogy legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg” – így foglalta össze Trianon drámáját a magyar tárgyalódelegációt vezető gróf Apponyi Albert 1920. január 16-án elmondott beszédében.

Kindl Gábor
– Filmkészítőként szerencsésnek mondhatom magam, hogy munkám során eljutottam az elcsatolt terültekre – Vajdaságba, Erdélybe, Felvidékre – ahol találkoztam azzal a generációval, akikben nagyon erős a magyarság tudat. Mindig felkavaró volt számomra a találkozások megható hangulata, az az öröm és szeretet, ahogy fogadtak bennünket az anyaországból érkezőket. Filmjeink – Maroknyi Székely, Hazaszólít a harangszó – éppen ezt az egymáshoz való erős kötődést, a testvériséget, az összetartozást jelenítik meg. A megélt életesemények mögött nagyon sok az elszakadt területekről megélt események sora.


Különösen erős érzelmi töltést adott számomra, valahányszor Felvidéken voltam, tisztelegni gróf Apponyi Albert előtt. Személyén keresztül megállni egy pillanatra az elcsatolt területeken élők előtt, sírjukra nemzeti színű szalaggal díszített koszorút helyezni.


Nekem különösen fontos ezen lehetőségek megélése, hiszen családom által többszörösen érintett vagyok. Édesanyám felvidéki. A filmkészítés során egy egy emberi sorsba, megélt tragédiába mi alkotók is belehalunk…Minden alkalommal. Ahányszor megnézzük. De éppen ez ad erőt.

Szél Móni
Számomra minden egyes forgatási helyszín – Felvidék, Erdély és Vajdaság – egy olyan ősi szeretetet adó közösséget jelentetett, ahová bármikor újra visszamennék. A beszélgetők sora közül többen közelítenek a száz évhez, az általuk elmesélt élő történelem számomra alázatot, erőt és hitet ad a mindennapokhoz.

 

Nekem egy egy történelmi személyiség előtt tisztelegni egy megfoghatatlan érzés. Ilyenkor kicsit eltörpülök az emberi nagyság előtt. Így éreztem gróf Apponyi Albert előtt is, kinek hazánkért tett védőbeszédét éppen a napokban hallgattam meg… szavai máig felcsendülnek… Ha az ember fogékony a történelem tanítására, akkor olvasni tud belőle. Ez pedig kell hogy tartást adjon egy életre…