Pályaorientáció előmozdítása

A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében zajlott egyeztetés roma vezetők és a rendőrség szakemberei között a rendőrré válás lehetőségeiről. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselői és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport tagjai vettek részt azon a –Pályaorientáció – témájú munkaértekezleten, melyet 2022. november 24-én tartottak Szekszárdon.

A megbeszélés a roma fiatalok rendőrség felé irányuló pályaorientációjának előmozdítását tűzte ki célul.

A rendezvényt Orsós Zoltán r. őrnagy, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartó Munkacsoport összekötője nyitotta meg, majd Dr. Máté Csaba r. alezredes a Főkapitányság Rendészeti Osztályának osztályvezetője köszöntötte a megjelenteket. A szervező Önkormányzat nevében Orsós István elnök úr osztotta meg gondolatait.

Pongó Ignác, az országos Roma Önkormányzat megyei képviselőjeként tartott beszámolót az általa személyesen is megtapasztalt nehézségekről, melyben a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású fiatalok pályaorientációs gondjairól beszélt. Elmondta, más megyékben szerzett tapasztalatait, hogy mennyire statisztikai szemlélet uralkodik és sajnos nincs valós előrelépés.

Mint lehetséges eszközt az internet adta lehetőségek kiaknázását javasolta. Konkrétan olyan élő közvetítéseket egy-egy témában, ahol interaktív módon lehetne megszólítani a fiatalokat, így a személyes megjelenés hiányában is jobban, könnyebben bevonhatóbbak lennének bizonyos szakmák megismerésébe.

Dr. Bíró Attila r. alezredes megbízott rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes az előzményekről, a munkacsoport indulásáról beszélt, visszatekintett a  „Hívunk, Várunk, Jelentkezz!” szlogennel fémjelzett kezdeti időszakra.

A Roma Önkormányzati referensek közül többen is hozzá szóltak a témához. László József az ösztöndíjrendszer megújításában látná a lehetőséget, amennyiben a fiatalok taníttatása nem róna plusz költségeket a családra, csak akkor várható előrelépés megítélése szerint.  Orsós László a Dombóvár környéki településeken tapasztaltakról számolt be, sajnos ott is eredménytelen volt ezidáig, hogy találjanak jelentkezőt akár a határvadász, akár más képzési formában induló rendőrségi képzésekre.

Az első rész záró előadásában Bőhm Rita r. őrnagy asszony, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság toborzó tisztje ismertette a megjelentekkel az aktuális lehetőségeket, iskolai végzettség függvényében ki, miként léphet a kötelékbe.

A találkozó második részében Pinczésné Kiss Klára r. ezredes a Rendőrségi Oktató és Kiképző Központ igazgató-helyettese tartott előadást „Határvadászképzés” címmel, lehetőség a hátrányos helyzetű fiatalok részére témakörben. A részletes és alapos tájékoztatás mellett személyes tapasztalatait, élményeit is megosztotta a hallgatósággal.

Végül, de nem utolsó sorban Prof. Dr. Janza Frigyes nyugállományú r. vezérőrnagy úrtól hallhattak a megjelentek a „Rendőrség és a Cigányság múltbeli és jelenlegi kapcsolódási pontjairól” egy összefoglalót, amely a kezdetektől napjainkig igyekezett bemutatni, mikor, milyen szempontok, tényezők befolyásolták, milyen eszközökkel tették lehetővé, hogy a viszonylag állandónak mondható 24.000 fő körüli rendvédelmi létszám biztosítva legyen. 

Napjainkban a pályaorientáció fontossága hangsúlyos, a rendőri szakma vonzóvá tétele elengedhetetlen. Mivel megjelentek új lehetőségek, akár érettségi nélkül is a rendőrség állományába kerülhetnek a fiatalok. Tábornok úr előadásában elmondta, hogy a pedagógusok és a szülők segítsége ehhez elengedhetetlen. A képviselők azzal tudnak segíteni, ha minden lehetséges módon továbbítják ezt az üzenetet. A roma közösségek tagjaiként próbálják elfogadtatni a tanulás lehetőségét, mint kitörési pontot. A pedagógusokkal, iskolákkal közösen a tehetséges gyerekeket felkarolva tudatosítják a továbbtanulás szükségességét, s teszik le voksukat a rendőri pálya mellett.

A jó hangulatú találkozó közös ebéddel zárult.

'Fel a tetejéhez' gomb