A madéfalvi vérengzés vagy madéfalvi veszedelem ( siculicidium, azaz székelygyilkosság kifejezést is használják rá) a székelyek egy csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt 1764-ben, Mária Terézia királynő uralkodása alatt.

A Buccow helyébe lépő báró Siskovics József altábornagy parancsot adott katonáinak Madéfalva megtámadására, ahol a székelyek vezetői találkoztak. Egy havas téli éjszakán (1764. január 7-én, a Vízkereszt utáni hajnalon, akárcsak később Nagyenyeden, vad ágyútűzzel indított támadásban mintegy 200 embert (köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat) mészároltak le.

  • A Madéfalvi vérengzésre, a székelyek üldöztetésére emlékeznek január 7-én több településen. A Madéfalvi ünnepség főprogramja lesz a Maroknyi székely című dokumentumfilm, melyet Magyarországon már több telt házas vetítéssel köszönt meg a közönség – mondja Kindl Gábor, rendező producer. – Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Madéfalván éppen a megemlékezés estéjén vetíthetünk.

A Maroknyi székely stábjának még volt alkalma megszólítani azokat, akik hiteles tanúi a történelemnek.

  • Közel hatvanan mesélnek a filmben és idézik fel talán már mélyre ásott emlékeiket. A film elkészítésével a 24. órában jártunk…

A megszólalók között vannak többen, akik közel vannak a századik életévükhöz, s vannak olyanok, akik a forgatásokon még meséltek, de azóta már nincsenek köztünk.

Így a film egyben emléket állít Sebestyén Gyulának, aki a kezdetektől fogva hitt a célban, abban, hogy az elkészült film az örökkévalóságé lesz…